View: slopechart_QQQ.jpg

slopechart_QQQ.jpg

Pennant bullish breakout.

Image added via SlopeCharts
slopechart_QQQ.jpg

Comments

MyopiaMyopia
I know ... 11/5/20
...